Τμήμα Μελοδραματικής – ειδικό τμήμα Σχολής Όπερας

Βαρβάρα Τσαμπαλή

 

Η μελοδραματική, ή σωστότερα η εκπαίδευση του ηθοποιού του μουσικού θεάτρου, στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της μουσικής και σκηνικής τεχνικής του τραγουδιστή της όπερας. Η εκπαίδευση αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη βασικών τεχνικών δεξιοτήτων, που οδηγούν στη σύνδεση της φωνητικής με τη σωματική έκφραση. Η ανάπτυξη αυτής της βασικής τεχνικής σχετίζεται με τον έλεγχο των σωματικών λειτουργιών και με την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής του τραγουδιού. Κατάληξη αυτής της διαδικασίας είναι η δουλειά πάνω σε ρόλους του ρεπερτορίου, σε ατομικές ή ομαδικές σκηνές, όπου αναπτύσσονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι της σκηνικής ερμηνείας ενός ρόλου. Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει επί σκηνής στις απαιτήσεις ενός οπερετικού ρόλου, σε διαφορετικά στυλ ερμηνείας και αισθητικών προσεγγίσεων